Tìm gói cước

Tìm thấy 102 kết quả

 • 3F90
  270.000
  Dung lượng: 15GB
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 15 phút
  250 tin nhắn nội mạng
  (Dùng hết 15GB , sẽ ngừng kết nối internet )
 • 6F90
  540.000
  Dung lượng: 30GB
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 15 phút
  250 tin nhắn nội mạng
  (Dùng hết 30GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 6ST120
  720.000
  Dung lượng: 168GB
  Thời hạn: 180 ngày
  (Dùng hết 168GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 6V120
  719.000
  Dung lượng: 360GB
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 Phút
  (Dùng hết 360GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 12XL50
  600.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
  (Dùng hết 60GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 12ST120
  1,440.000
  Dung lượng: 336GB
  Thời hạn: 360 ngày
  (Dùng hết 336GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 12EST120
  1,440.000
  Dung lượng: 336GB
  Thời hạn: 360 ngày
  (Dùng hết 336GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 12V120
  1,440.000
  Dung lượng: 720GB
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 Phút
  (Dùng hết 720GB, sẽ ngừng kết nối internet)
 • 12F90
  1,080.000
  Dung lượng: 60GB
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 15 phút
  250 tin nhắn nội mạng
  (Dùng hết 60GB, sẽ ngừng kết nối internet)
Logo 4g Viettel 105524293