Tìm gói cước

Tìm thấy 27 kết quả

 • T1
  3.000
  Dung lượng: Lướt Tiktok không giới hạn
  Thời hạn: 01 ngày
 • T7
  10.000
  Dung lượng: Lướt Tiktok không giới hạn
  Thời hạn: 07 ngày
 • T30
  30.000
  Dung lượng: Lướt Tiktok không giới hạn
  Thời hạn: 30 ngày
 • 30N
  300.000
  Dung lượng: 150GB (5GB/ ngày)
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 150 phút
  1500 tin nhắn nội mạng
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 7N
  70.000
  Dung lượng: 35GB
  Thời hạn: 07 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 35 phút
  350 tin nhắn nội mạng
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 3N
  30.000
  Dung lượng: 15GB (5GB/ ngày)
  Thời hạn: 03 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 15 phút
  150 tin nhắn nội mạng
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 1N
  10.000
  Dung lượng: 5GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 5 phút
 • ST120K
  120.000
  Dung lượng: 60 GB
  Thời hạn: 30 ngày
 • V90C
  90.000
  Dung lượng: 15GB
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 20 phút
Logo 4g Viettel 105524293